جلال رافخایی
4 سال پیش
جلال رافخایی
???????? زندگى فردا نيست زندگى امروز است زندگى قصّه ى عشق است و اميد صحنه ى غمها نيست... به چه مى انديشى؟ نگرانى بيجاست، عشق اينجا و تو اينجا و خدا هم اينجاست... پاى در راه گذار، راهها منتظرند تا تو به هر جا كه بخواهى برسى پس رها باش و رها باش و رهاااا تا نمانَد قفسى...
;