جلال رافخایی
4 سال پیش
جلال رافخایی
???????????? زندگـــــي يک اثر هنـــــــــــــريست نه يک مسئله ي رياضــــــي بهش فکــــــــــر نکن ازش لذت ببر
;