ریکاردو کاکا
5 سال پیش
ریکاردو کاکا
Aprendi ao longo da minha vida e carreira que preparaç?o e fundamental, estar pronto para quando a oportunidade chegar! Eliminat?rias aqui vamos n?s! /// Ready to be back with my national team!
;