کمال کامیابی نیا
سلام عرض ميکنم خدمت همه هواداراي عزيز پرسپوليس??خداروشکر ?امتياز بازي اول گرفتيم ?? يه تشکر ويژه از هواداراي پرسپوليسي مشهدي که ديروز عالي بوديد دمتون گرم ???? هميشه شاد باشيد ما به کمک شما عزيزان تو هر باز ي نياز داريم ??????RED??????. @shoja_khalilzadeh
;