کمال کامیابی نیا
12 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
??اگر ديدي کسي به قله اي رسيده است اينطور نبوده که ناگهان به قله پرواز کند زماني که ديگران استراحت مي کردند او مشغول حرکت و پيشرفت بوده است تلاش لازمه رسيدن به موفقيت و قله هاست... ????????????
;