کمال کامیابی نیا
8 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
??اگر ديدي کسي به قله اي رسيده است اينطور نبوده که ناگهان به قله پرواز کند زماني که ديگران استراحت مي کردند او مشغول حرکت و پيشرفت بوده است تلاش لازمه رسيدن به موفقيت و قله هاست... ????????????
;