کمال کامیابی نیا
10 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
#بخوانيد همه خواسته ها  زمان دارند... هدف هاي بزرگ، مانند "دويدن" هستند! براي رسيدن به هدف هاي بزرگ، بايد تلاش هاي كوچك را جدي گرفت. براي دويدن، ابتدا بايد راه رفت، سپس قدم ها را تند كرد و بعد دويدن را رقم زد.  دويدنِ ناگهاني و بدون مقدمه، هر كس  را از نفس مي اندازد... آرام آرام پيش رويد تا مدار تان تغيير کند و از هر مرحله لذت ببريد?? ????
;