کمال کامیابی نیا
10 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
آقاي فردوسي پور عزيز ما دراين چند سال شاهد تلاش هاي شما براي فوتبال اين کشور بودايم شما هميشه سعي کرديد با نشان دادن درست متن وحواشي ، گاهي درست وگاهي غلط به فوتبال ايران شخصيت ببخشيد و هميشه براي پيشرفت ورزش اول مان ادعا داشته باشيد.اميدوارم که مثل هميشه با برنامه خوبتان کنار مردم باشيد????#عادل_فردوسي_پور #برنامه_نود
;