کمال کامیابی نیا
9 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
خوشبختي رسيدن به خواسته هايت نيست بلکه لذت بردن از داشته هايت است ?????
;