کمال کامیابی نیا
پرسپوليس فرار بزرگ را شروع كرد تكرار يك قصه قديمي رقابت براي نايب قهرماني تو روزهاي لطيف بهار خيلي زود روزهاي حساس و سخت فرا رسيد. داريم ميجنگيم رقابت ميكنيم بايد تلاش بيشتر كنيم و حتماهم موفق خواهيم شد. از نقش هواداران در کسب پيروزي امروز نميشه گذشت . هواداراني که در بازي در روز اول هفته حضور ?? هزار نفري داشتند و بازهم نشان دادند پرسپوليس بي‌دليل در بين ?? تيم پرتماشاگر دنيا قرار نگرفته است. خدا امروز به ما عزت داد خدايا شكرت ?? به اميد فرداهاي بهتر كمال كاميابي نيا????????????
;