کمال کامیابی نیا
5 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
اگه نبودي دنيا خيلي زشت و غير قابل تحمل ميشد??
;