کمال کامیابی نیا
2 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
اگه نبودي دنيا خيلي زشت و غير قابل تحمل ميشد??
;