کمال کامیابی نیا
6 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
ساده ترين کار جهان اين است که خودت باشي و دشوارترين کار جهان اين است که، کسي باشي که ديگران ميخواهند. ??????
;