کریم انصاری‌فرد
Another +3#thanksforyoursupport #happyformygoal#godisbig#???????? @olympiacosfc خدا رو شكر برا 3امتيازى كه ديشب گرفتيم،خيلى خيلى ممنونم از حمايت هاتون????????????
;