کریم انصاری‌فرد
. براي سربلندي تيم ملي و نام ايران عزيزمان جنگيديم. تمام وجودمان را گذاشتيم اما تمام دنيا ديدند که شانس با تيم ملي ايران ياري نکرد. پاي عهدي که قبل از جام جهاني با شما بستيم ايستاده‌ايم. براي شادي جامعه، باز هم با فداکاري، اتحاد و از خودگذشتگي به ميدان خواهيم رفت. حمايت شما هموطنان عزيزمان، انرژي و انگيزه ما را افزايش مي‌دهد. ملي‌پوشان به دعاها و فريادهاي شما تکيه کرده‌اند. پا به پاي هم پيش مي‌رويم. تيم ملي را تنها نگذاريد .???????????? ....... @teammellifootball #fifaworldcup2018 #russia ????#vivairan???? #bestrong #
;