کریم انصاری‌فرد
تبريك بابت ورود بانوان سرزمينم به ورزشگاه آزادى در بازى تيم ملى،اميدوارم تداوم داشته باشه???? ....... متحد و يك صدا تا جام ملتهاى آسيا
;