کریم انصاری‌فرد
. ده روز ديگر جام ملتهاي آسيا آغاز مي‌شود. بيش تا پايان، اي جاويدان ايران. ما سربازان وطن (بازيکنان تيم ملي فوتبال ايران) از حالا آماده مبارزه‌ايم. جز سربلندي ايران و شادماني ملت ايران، هدف ديگري نداريم و در پيشگاه مردم شريف ايران قول مي‌دهيم در هر لحظه از بازيها، تمام وجودمان را در زمين بگذاريم. شما پيراهن مقدس تيم ملي را به ما امانت داده‌ايد. پوشيدن اين پيراهن، بزرگترين افتخاري است که در زندگي نصيب‌مان شده. پروردگارا، ياري‌مان کن تا پيش روي مردم‌ سرزمين‌مان سرافکنده نشويم . هيچ عذر و بهانه‌اي نداريم و به نام زيباي ايران، در برابر حريفاني که تا بن دندان مسلح‌اند آماده جانفشاني هستيم. مقابل شما مردم بزرگوار، سر تعظيم فرود مي‌آوريم. مقابل شما معلمان و کارگران و کشاورزان. شما هموطنان با غيرت و مقاوم که در اوج فشار اقتصادي‌ هستيد. ما فرزندان شماييم. يکايک ما ملي‌پوشان از جنس درد و اميد و حسرت شماييم. وظيفه داريم لبخند را به لبان شما بياوريم. نفس گرم و دعاي خيرتان را از ما دريغ نکنيد?????????? ياشاسين ايران . #allforteammelli #asiancup2019
;