کریم انصاری‌فرد
4 سال پیش
کریم انصاری‌فرد
با خدا باشو پادشاهى كن,, بى خدا باشو هر چه خواهى كن.????
;