کریم انصاری‌فرد
توي زندگي حقايقي هست كه ميشه فهميد ، اما نميشه فهموند ???? #karimansarifard#KA10
;