کریم انصاری‌فرد
خداحافط كاپيتان مثل يك سرباز در خدمت تيم بودي...سالها زحمت کشيدي و هميشه کاپيتان دوست داشتني تيم ما بودي و خواهي بود ..... آرزوي من اينه که براي ارتقا فوتبال ملي ايران همانند دوران بازيكني بجنگي .... و اين خداحافظي اغاز يه شروع جديد باشه
;