کاوه رضایی
6 سال پیش
کاوه رضایی
منو يك شاخه گل خشك شده كه كلى خاطره داره و يك جاده بى پايان و دوستايى كه هميشه اينجا جا دارند ??.خدايا خيلى وقت ها خيلى چيزهارو خواستم ولى تو نخواستى بدون شك خيرى هست تو بهتر ميدونى همه چيزرو با اون همه هدف كه روز به روز دارم بهش نزديك ميشم،خداىِ من هميشه كنارم باش كه بهت بيشتر از قبل نياز دارم و راه درست رو بهم نشون بده??.
;