خسرو حیدری
3 سال پیش
خسرو حیدری
داداش تو هميشه پرچمت بالاست و ثابت شده اى ????????????
;