خسرو حیدری
2 سال پیش
خسرو حیدری
بازى فينال رو برديم و قهرمان شديم و همه خوشحال هستيم ولى يه نكته تاريك اين بازى داشت و اون هم از دست رفتن و تخليه شدن چشم هاى يك جوان رعناى استقلالى،شرمنده ات شديم هوادار، اين جام با چشمهاى تو زيباتر ميشد??????????كاش مسئولين به فكر بودن!!??
;