خسرو حیدری
2 سال پیش
خسرو حیدری
دختر عزيزم بازم مثل 3سال گذشته شرمنده ات شدم و نتونستم تو روز زمينى شدنت كنارت باشم ،بهترينهارو برات ارزو ميكنم،تو همه زندگى بابا و مامان هستى،تولدت مبارك قشنگم????‍??????
;