خسرو حیدری
سال پیش
خسرو حیدری
پسر بى حاشيه و خوش اخلاق باشگاه استقلال،از جوانان استقلال با هم بوديم ايشالا هميشه موفق باشى رفيق??????????
;