خسرو حیدری
سال پیش
خسرو حیدری
سال نو رو تبريك ميگم??اميدوارم تو سال جديد حال مردم كشورم خوب باشه ،سلامتي باشه واسه همه و بيشتر هواسمون به سفره هاي هم وطنامون باشه و سالِ جديد سالي پر از آرامش و خوشبختي براي همه،نه عده اي خاص،باشه.????????
;