خسرو حیدری
سال پیش
خسرو حیدری
مينويسم برايتان ، 16 ساله بودم كه براي اولين بار افتخار پوشيدن پيراهن تيمم نصيبم شد چه روز هاي پر فراز و نشيبي از شادي ها و غمها كه با شما هواداران با تعصب كنار هم بوديم,گفتني ها و دلنوشته ها بماند براي بعد، فردا برايم روز سختيست،ولي بر خود ميبالم براي داشتن اين شانس بزرگ ك با پيراهن مقدس تيمم و در خانه ام، در كنار شما و حضورتان فردا از عرصه بازيگري خداحافضي كنم شاكرم براي افتخاري كه نصيبم ميشود به اميد روزهاي بزرگتري كه با قدرت در عرصه هاي ديگر به خانه ام باز گردم ????????
;