خسرو حیدری
5 سال پیش
خسرو حیدری
واقعا دستمريزاد ميگم به بچه هاى تيم كه 65 دقيقه 10 نفره جانانه بازى كردن و تونستيم بازى رو ببريم ،تبريك به هوادارا و بهنام عزيز،از هوادارامون ميخوام كه تو ازادى بيشتر بيان و مارو حمايت كنن. ??????????
;