خسرو حیدری
5 سال پیش
خسرو حیدری
اميدوارم همه در كنار هم يه سال خوب و پر بركت داشته باشيم و قدر همو بدونيم. وقت دعاي تحويل سال هم براي تمام مريضايي كه كنار خانوادشون نيستن دعا كنيم??????????
;