خسرو حیدری
4 سال پیش
خسرو حیدری
اين برد رو تقديم مى كنيم به منصورخان ????????مرسى از هواداراى عزيز كه امروز به ورزشگاه اومدن ??
;