خسرو حیدری
3 سال پیش
خسرو حیدری
خدايا شكرت،اين برد رو تقديم ميكنيم به اسطوره استقلال ناصر خان حجازى و هواداراى عزيزمون مخصوصا اونايى كه تو استاديوم بودن و سنگ تموم گذاشتن. ??????????
;