محمدرضا خانزاده
10 ماه پیش
محمدرضا خانزاده
خدا قوت برادر يك ملت وايران به تو ميباله پسر درود به غيرتت مثل شير ميجنگيدى هم تو دفاع هم تو حمله شير مادرت حلالت??????
;