محمدرضا خانزاده
8 ماه پیش
محمدرضا خانزاده
اما حالا؛ تا فرصتش هست، قهرمان باشيد درخشان‌ترين نسخه از خودتان. شجاع‌ترين پرتلاش‌ترين ... از سختي ها پل بسازيد. از بيراهه‌ها، از نشدن‌ها، با اميد به خودتان، تلاش‌تان، به خداي‌تان اعتماد کنيد يادتان هم نرود که قهرمان بودن و ماندن سخت است. بي‌شک که آدم‌ها به اين قطار در حال حرکت سنگ مي‌زنند، اما مگر نيش مگس، اسب راهوار را از حرکت وا مي‌دارد؟ . بهترين کيفيت ممکن از آفرينش باشيد رفقا. بَرَنده و بُرَنده.??????
;