محمدرضا خانزاده
7 ماه پیش
محمدرضا خانزاده
سرم پائينه چون باورم اينه هرگز نمي توان در دنياي بيرون چيزي بيشتر از آن چه در ذهن خود به دست آورده ايم، کسب کنيم!??????
;