محمدرضا خانزاده
4 سال پیش
محمدرضا خانزاده
خيلى سخته صورتت با سيلى سرخ نگه دارى چشماتو رو خيلى چيزا ببندى هى طلب صبر از خدات كنى خدايا بزرگيتو شكر????
;