محمدرضا خانزاده
4 سال پیش
محمدرضا خانزاده
تو فوتبال هزارو يك اتفاق ممكن بيفته پر از درگيريو زدو خورد اصلان مهم نيست اين اتفاقا ولى چيزى كه مهمه بچها تمام توانشونو گذاشتن والى....... خداى ما هم بزرگه ومطمن باشيد كه پرسپوليس با اختلاف قهرمان ميشه ونيازى به هيچكس نداره وتيم ما هم امام رضا رو داره يا حق????
;