محسن فروزان
12 ماه پیش
محسن فروزان
روز مربي رو به تمام مربي گلرهايي كه افتخار اين رو داشتم كه باهاشون كار كنم رو تبريك ميگم . و ممنونم تجربياتي كه سال ها جمع كردين رو به من آموختيد زحمات زيادي برام كشيدين با تمرينات به روزي كه به من ميدادين من رو تبديل به محسن فروزان كردين ممنونم ازتون هرگز فراموشتون نخواهم كرد آرزوي سلامتي براي همتون دارم پيروز و سربلند باشين مردان زحمتكش (( و بي ادعا ))
;