حمید علی عسگری
9 ماه پیش
حمید علی عسگری
براي تمام رنجهايي که به نظر خودت حق نيست،صبر کن .... صبر به اينجور رنجها احترام به حکمت خداست (البته اگه از ته قلبت ايمان داشته باشي??) #بالاسري ??
;