محسن فروزان
11 ماه پیش
محسن فروزان
دوستان بهترين پنالتي رو به نظرم زدم ولي بد شانس بودم كه توپم به دو تير خورد و تبديل به گل نشد اول از همه شرمنده آقاي تارتار شدم كه به من اعتماد كردن و من نتونستم رو سفيد بشم بعدش از بچه هاي تيم عذر ميخوام كه عالي بازي كردن و من بايد اون توپ رو تبديل به گل ميكردم در آخر از طرفدارهاي خوبمون عذرخواهي ميكنم كه هميشه حمايتم كردن و امروز حقشون خوشحالي بود براي همه اين پنالتي از دست رفته رو جبران خواهم كرد
;