سوشا مکانی
8 ماه پیش
سوشا مکانی
اگر خوبيهايت را فراموش كردند،تو خوب بودنت را فراموش نكن... يا علي گفتيم و عشق اغاز شد???????????
;