احمد آل نعمه
9 ماه پیش
احمد آل نعمه
* حتي يک ويديو از قهرماني هايي که بدست آورده ام را نديده ام. هيچ موقع به عقب نگاه نميکنم فکر ميکنم مهمترين چيز در زندگي نگاه کردن به جلو است…الكس فرگوسن??????
;