مرتضی تبریزی
6 ماه پیش
مرتضی تبریزی
‏كاش خوشبختي هم مانند مرگ حق هر انسان بود ...
;