مهرداد میناوند
6 ماه پیش
مهرداد میناوند
ديروز قصد داشتم دستِ اتفاق را بگيرم تا نيفتد..! اما امروز فهميدم که اتفاق خواهد افتاد، اين ما هستيم که نبايد با او بيفتيم...#مهردادميناوند #پرسپوليس #مدال #مهرداد_ميناوند
;