محسن فروزان
6 ماه پیش
محسن فروزان
دروازباني مرزي بين قهرماني و مقصر بودن. متاسفانه درك از پست دروازه‌باني پايينه همه فكر مي كنن گلري يعني دستكش دستت كني و همه توپ هارو بگيري. دروازباني يعني روزي اونايي كه مقصر اصلي باخت تيم هستن، ديواري كوتاه تر از دروازبان نيست، قرباني هاي شكست تيم از نظر خيلي از مربي ها مبارك. روز همه اونايي كه تمرين سخت و طاقت فرسا مي كنن و 100 بار خودشون زمين مي خورن تا تيم زمين نخوره . همه آدم ‌ها از زمين خوردن متنفرن اما من به اين زمين خوردن ها افتخار مي كنم چون براي دل ميليون ها هوادار???? دوست داشتني اين كار رو انجام مي دم.???? دروازه‌باني يعني هيچكس جز خودت دركت نمي كنه، دروازه باني تركيبي از همين اتفاقاته، تركيبي از روزهاي تلخ و شيرين. از شيرجه هاي متعدد تا اشك هاي بعد از بازي. دروازه باني يعني اينكه حق نداري اشتباه كني چون بيشتر از هر پست ديگه اي مورد توجهي، شايد هم براي همين لباست نسبت به بقيه متفاوته. دروازه باني يعني با بقيه فرق داشته باشي، دروازه باني يعني شماره يك تيم باشي، مثل شير وايستي و قهرمان تيمت بشي. دروازه باني يعني 50 درصد از قدرت تيم، روزمون مبارك. ????????????
;