امید عالیشاه
4 ماه پیش
امید عالیشاه
خطرناك تر از انسان هاي سنگ دل ، انسان هايي هستند كه شعارشان انسانيت است اما !!?? عملشان متضاد شعارشان !!...????
;