سعید دقیقی
2 ماه پیش
سعید دقیقی
بازديد شهردار و اعضاي شوراي شهر قزوين از مجموعه هاي ورزشي ،فرهنگي و رفاهي شهر تبريز و ديدار با شهردار كلان شهر تبريز ...ضمن تشكر از همراهي اقاي شهردار و اعضاي شوراي شهر قزوين در همراهي اين بازديد و ديگر عزيزاني كه در اين سفر بهمراه ما نبودند ...با توجه فقر زيرساخت هاي ورزشي و فرهنگي شهر قزوين به اميد خدا بزودي كلنگ مجموعه چند منظوره فرهنگي ،ورزشي و رفاهي شهرداري قزوين در جهت خدمات رساني به كاركنان شهرداري قزوين و مردم شريف شهر قزوين به زمين خواهد خورد ...#شهرداري#شهر#قزوين
;