ریکاردو کاکا
6 ماه پیش
ریکاردو کاکا
E a? galera vamos torcer com o novo manto Tricolor ????????? Passa amanh? na @adidasbrasil do Shopping Eldorado às 19 horas que eu assino #KKzin??
;