مهدی رحمتی
سه هفته پیش
مهدی رحمتی
فرهاد و فرزاد عزيز شنيدن خبر درگذشت پدر بزرگوار شما تلخ و ناراحت کننده بود. ضمن عرض تسليت به شما عزيزان،من رو هم در اين غم بزرگ شريک بدونيد.
;