آرش برهانی
سال پیش
آرش برهانی
وقت هايي هست توي زندگي، که هرچقدرم از قبل خودت رو براش آماده کرده باشي، بازم موقعي که اون لحظه فرا ميرسه بي اختيار به هيچ ميرسي و بزرگترين غم دنيا مياد و روي سينه ات سنگيني ميکنه؛ خداحافظي از فوتبال براي من همين بود و امروز وقتي نامه خداحافظي تو، هم تيمي، هم اطاقى ، کاپيتان، برادر يا بهتر بگم رفيق روزهاي سخت و شادم رو ديدم دوباره اون حس توي قلبم پررنگ شد. آقا وحيد، پسر بامعرفت که فقط خودم و خودت ميدونيم چه لحظه هاي شاد، غمگين، سخت يا بهتر بگم فراموش نشدني رو کنار هم داشتيم، خداحافظيت از فوتبال، تلخ بود... وحيد جان در مرحلة ى جديد زندگيت آرزوى سلامتى و موفقيت دارم @vahidtalebloo1 ??????
;