شجاع خلیل زاده
5 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
حفظ جان ما بازيكنان مهمتراست يا رسيدن به دقيقه نود به هر قيمتي؟ اين فوتبال نبود، مسابقه فرار از سنگ بود...همه اين چيزها پرسپوليس را قويتر ميكند..
;