فرزاد حاتمی
12 ماه پیش
فرزاد حاتمی
تو زندگي اگه رسيدي به يک در بزرگ که يه قفل بزرگ‌تر هم بهش بود نترس و نااميد نشو چون اگه قرار بود اون در هيچ وقت باز نشه حتما بجاش يه ديوار مي‌ساختند ...
;