الساندرو دل پیه رو
سه هفته پیش
الساندرو دل پیه رو
Ricomincia la @championsleague. Per me sarà un grande piacere commentarla. Suscita grandi ricordi! Sarà un’emozione giocarla per @juventus, @officialasroma, @officialsscnapoli, @inter...e per la squadra di @skysport! In bocca al lupo Ragazzi! #finoallafine #ADP10
;